index
WWW.ViEWUNiTY.COM

 

Hartelijk Welkom Op De Website Cadeau Bon Actie Systeem.Consumer organisatie: http://www.viewunity.org update 2xxx

 

 Geachte Lezer,

Ik kies voor deze weg ter publicatie voor een internetsite. Om een belang te uiten voor de lancering van een idee. Vooraf aller eerst ter realisatie van deze idee zou heel veel investering moeten plaats vinden. Hierover ben ik erg optimistisch ingesteld want vanuit mijn zicht zou de consument alzo dus ook U moeten zelf bepalen of deze idee ook iets voor U te betekenen heeft. Voor iedereen die zich aangesproken voelt hieraan mee te doen hartelijk welkom. De opbrengst vanuit deze idee komt algemeen iedereen tegoed en de overschot aan opbrengst wordt ten grootste deels aan stichtingen die aan goede doelen voldoen overgemaakt.

Door de systematische aanpassing overeenkomsten quote wordt de meest succesvolle start positie ingenomen om deze idee te realiseren.

Deze aanpassingen zijn in het volgende beschreven. Voor de berekening van de uitkering teruggave totaal aankoopbedrag wordt allen met de volledige geldbedrag voor de decimaalpunt rekening gehouden.

Voor de mogelijke klanten betekent deze aanpassing hogere overeenkomsten quote en een eerdere score voor de uitkering teruggave totaal aankoopbedrag.

Het Idee:
10 klanten kopen ieder iets voor de prijs van 10 en geven ieder 10% van deze aankoop in een pot. Dan zou deze pot met het bedrag aangevuld op 10 neerkomen. En dus de 10 klant zou zo zijn bijdrage voor de aankoop volledig terug kunnen krijgen.

Aankoop van goederen tegen ruil van geld en een bewijs van aankoop door een kassabon gebeurd dagelijks iedere seconde. Daarom maakt iedereen kans op zijn 10 plaats en dus volledig geld terug.

Als er geen overeenkomsten ( waarde 10% van de aankoop ) meer gevonden kunnen worden in de database wordt na afloop van een jaar de kassabonaandeel van 10% op de aankoop aan diegenen die aan deze idee hebben meegedaan terugbetaald.

De kassabon hoort bij deze idee te registreert worden. Dit gebeurd bij de uitprint automatisch in de kassamachines hierdoor krijgt iedere kassabon een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien wordt de informatie over de warde van de kassabon totaalbedrag samen met deze gebruikersnaam en wachtwoord aan het systeem overgedragen. Het systeem is een verband van servers op intranet en internet waaraan de kassamachines moeten op aangesloten zijn.

Met deze voorzieningen heeft iedereen die aan deze idee mee wil doen de mogelijkheid hiertoe, bij zo hopelijk toekomstige realisatie van deze idee.

Tenslotte is het niet belangrijk wat gekocht wordt allen de waarde percentage aandeel van aankoopbedrag bepaald hoe steeds de groepen van tien telkens weer nieuw samengevoegd worden. Dit systeem leeft door de steeds in een reeks plaats vindende aankop van goederen wat telkens iedere dag gebeurd.

Programmering:
van de database ter berekening volgorde in de rij tot op de tiende plaats. Database vergelijkt alleen overeenkomsten waarde percentage10% kassabon en voegt aantal paren telkens 10 tot een groep samen. Volgorde afhankelijk van datum en tijd ontvangst in het systeem ( wanneer klant zijn kassabon in het systeem registreert ).

Voor de percentages die reeds zijn betaald door de negen resterende klanten wordt voor deze klanten op nieuw in de database verder gezocht naar meer overeenkomsten. Als deze gevonden zijn verplaatst het databasesysteem deze negen klanten iedereen een plaats verder in richting plaats tien.

Financiering:
voor allen die tot de groep aan de resterende 9 klanten behoren voor die de databasesysteem geen succesvolle matches (uitbetaling) kon worden gevonden. Zal de gave van de 10% naar afloop van een jaar worden teruggegeven.
De opbrengst aan rente van deze bedragen kan de kosten voor transacties onderneming van deze idee bij de bank overnemen.
Wat overblijft kan worden gezien als winst voor aftrek van belasting.
Deze winst werd ten grootste deels aan stichtingen die aan goede doelen voldoen overgemaakt.

De wereldwijde beurzen hebben een gemiddeld dagelijkse omzet van 3000 miljard dollar. 10% van deze wereldwijde dagelijkse omzet alzo dus 10% van 3000 miljard dollar belegd in het volgende systeem iedere dag, zou dit systeem mogelijk maken. Het onnodige overschot van deze 10% zou opnieuw terugvloeien naar de beurzen. Waarom zouden de beurzen dit doen de beurzen kunnen alleen bestaan als er consumptie door consumenten word gedaan omdat dit zo is bestaan er beurzen. De waarde van deze consumptie door deze consumenten bepaald ook ten grootste deel de omzet aan de beurzen wereldwijd. Als deze consumptie van deze consumenten gestimuleerd wordt stimuleert dit ook de beurzen en levert voor deze beurzen ook meer omzet op. Dit systeem stimuleert de koopkracht van de consument alzo dus ook de omzet van de beurzen.

Website:
Er wordt een gemeenschapsite (communitysite) opgebouwd waar klanten hun mening kunnen geven over deze actie ook kan de klant hier altijd anoniem zijn volgorde in de rij bekijken en weet steeds war zijn plaats in de rij is.

Opdracht:
iedereen moet kunnen worden de tiende in een opeenvolgende reeks naar de tiende plaats. Voor iedereen hetzelfde voordeel.

Waarin wordt ge´nvesteerd:
In de dagelijkse aankoopbedragen (Kassabon) als bewijs voor de klant actief waarden voor elk geval slechts 10% van de aankoopprijs.

Belanghebbende:
zou kunnen worden de banken voor die dit idee wordt versterkt en niet aan de orde is om van de transactiekosten voor deze actie winst te maken en de handel voor die deze actie omzetverhoging betekent.

Kritiek:
hoe lang duurt het tot de klant de tiende plaats bereikt, hoe meer en vaker dit aanbod (10procent) wordt gedaan voor de aankoop (actie) door de klant verhoogt zich de rotatie frequentie naar de tiende plaats.

Mijn vraag:
aan U geachte lezer zijn er fouten in de opvatting voor deze onderneming of is er sprake van mogelijke overwegingen ter verbetering van deze idee graag U reactie. Aan email: DRAMEX.iCO@NYSE.COM

U stem helpt het mogelijk maken deze idee te realiseren.
 

© © Auteur Raymond Tel 0613803782 international phone 0031 6138 03782.

 

[index] [Earth]